• พิชิต วันดี posted an update 1 year, 2 months ago

    20 กพ.2564 นำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันในการติดตามข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับฟังพร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ