• ผลงานนักศึกษาในรายวิชาหนังสือสำหรับเด็ก ผมเคยคุยกับนักศึกษาว่าให้พวกเราทำออกมาให้ดี เพราะผลงานที่ส่งมาจะเป็นสื่อที่ถูกส่งต่อให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดสื่อการเรียนการสอน วันนี้มีโอกาสส่งต่อหนังสือสำหรับเด็กให้กับโรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ อ.ประโคนชัย ขอบคุณครูณัฐวดี ชูโพธิ์ ที่ช่วยประสานครับ ถือเป็นของขวัญวันเด็ก