• ขอบพระคุณวิทยากร
    อาจารย์มิ่งมนัสชน จังหาร
    อาจารย์บรรจง บุรินประโคน
    คุณชวนากร จันนาเวช
    ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการทำกิจกรรมทางด้านวรรณศิลป์ อนาคตอาจจะมีค่ายวรรณกรรมให้ได้ร่วมกันขีดเขียนเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษร
    และขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. สิทธิชัย เป้งคำภา ที่แวะมาให้กำลังใจครับ