• พัชนี กุลฑานันท์ posted an update in the group Group logo of คณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์ 2 years, 7 months ago

    ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เทพพร โลมารักษ์ และ ผศ.ดร.นิยม อานไมล์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใหม่ ทุกท่านค่ะ