• PHAKNISA APISUPAKRONKUN posted an update 3 years, 6 months ago

    เช้านี้ 19 กพ 63 งานสาขาเด็กๆมากันพร้อมเพรียงเรียงแถวดีมากๆน่ารักๆมาฟังประสบการณ์จากพี่ปี 4 กลับจากฝึกงานแล้วพี่ปี 3 ก็มาค้นหาความชื่นชอบในอนาคต ส่วนน้องปี 2และน้องปี 1 มาเรียนรู้โลกกว้างจากพี่ปี 4 มารู้จักพี่ๆของเรา