• ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว posted an update 2 years, 2 months ago

    วิทยากรโครงการอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา หัวข้อ การให้การปรึกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1