• วริษฐา รัตนวโรภาส posted an update 2 years, 7 months ago

    วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2562
    —-ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2563
    (BRU OPEN HOUSE 2020) ด้านงานพิธีการและพิธีกร ขอบคุณสนง.วิชาการและงานทะเบียน และพี่แหม่ม น้องหวาน

    —-อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Google Scholar และ Personal Website ขอบคุณวิทยากร คุณพี่โอ๋ และคุณป๊อกและทีมงานผู้จัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองฯ แอน ภูริสา