• วริษฐา รัตนวโรภาส posted an update 12 months ago

  รีวิวเปิดเทอมเดือนแรก ของภาคเรียนที่ 1/2564 แบบออนไลน์ 1-30 มิ.ย. 64 Work from home

  1. สอนออนไลน์ ไปทั้งหมด 23 ครั้ง
  2. ประชุมออนไลน์ 6 ครั้ง
  3. เข้าร่วม seminar online 5 ครั้ง
  4. เรียนคอร์ส online 4 คอร์ส
  5. ลงพื้นที่ U2T 1 ครั้ง
  6. ประชุมที่ห้อง 3 ครั้ง
  7. เข้าร่วมอบรมที่ห้อง 3 ครั้ง
  8. รับวัคฉีด Sinovac 2 ครั้ง

  – จากประสบการณ์สอนออนไลน์ปีที่แล้ว และปีนี้ มีความแตกต่างกันหลายอย่างในเรื่องของเทคนิคการสอน และอุปกรณ์การสอน ซึ่งปีนี้ดีขึ้นอย่างมาก มีความเข้าใจในบริบทแวดล้อม และธรรมชาติของผู้เรียน การปรับตัวของผู้สอนและผู้เรียน
  – ได้เรียนหลักสูตรระยะสั้น ค่าย iPad เปิดโลกเทคโนโลยีการสอนได้กว้างไกล
  – เริ่มรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์สะดวกสบายมาก แต่ต้องเตรียมพร้อม และผู้สอนต้องมีความกระตือรือร้น ตลอดเวลา
  – แต่งตัวได้เต็มที่ ตามสบาย แฟชั่นฟรีสไตล์ ทั้งผู้เรียนและผู้สอน
  – ควรมีการพักเบรกทุกชั่วโมง ให้ได้ผ่อนคลาย ยืดเหยียด
  – สถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อไฟดับที่บ้านระหว่างสอนออนไลน์
  – สั่งงาน การบ้านให้น้อยลง เน้นการปฏิบัติในชั้นเรียน

  อ้างอิงข้อมูลจาก https://www.facebook.com/NopadolStory/posts/3000098773389193