• นางมัลลิกา เจริญพจน์ posted an update 3 years, 9 months ago

    ขอบคุณมากค่ะ สำหรับงานเกษียณของคณะครุศาสตร์ 1 กันยายน 2562 รู้สึกมีความสุขและประทับใจทุกกิจกรรม ขอบคุณคณบดีและผู้บริหารคณะทุกท่าน ขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานและมอบของขวัญ ขอบคุณมาก