• นางมัลลิกา เจริญพจน์ posted an update 3 years, 9 months ago

    ขอบคุณสำหรับการจัดงานเกษียณของคณะครุศาสตร์ 1 กันยายน 2562 มีความสุขและประทับใจมาก ขอบคุณผู้บริหารคณะคะที่จัดงานให้ก และขอบคุณคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ขอบคุณมากค่ะ