• ●ปฏิบัติหน้าที่กรรมสอบสัมภาษณ์ โครงการจ้างงานประชาชนฯ #ระยะ2 วันที่ 22 มิถุนายน 2563(วันนี้วันสุดท้าย!!)
  AG01-03 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ยังต้องการผู้ร่วมทำงานอีกหลายอัตรานะครับ
  ผู้สนใจที่อยู่ในเขตพื้นที่
  *อ.พุทธไธสง
  *อ.คูเมือง
  *อ.เมือง ต.บัวทอง ต.หนองสองห้อง
  *อ.นาโพธิ์
  สนใจ สมัครด้วยตนเองได้ ที่ อาคาร15 ชั้น3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ #โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)