• ลาภกร วัฒนสุข posted an update 9 months, 2 weeks ago

  เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  “พระบิดาแห่ง วิทยาศาสตร์ไทย”
  วันวิทยาศาสตร์
  ประจําปี พ.ศ. 2565
  18 สิงหาคม 2565
  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์