• ลาภกร วัฒนสุข posted an update 2 months, 3 weeks ago

    เข้าร่วมอบรม โครงการสื่อสานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : การทำสกู๊ปข่าว เล่างาน ในยุคดิจิทัล
    วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
    ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์