• คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ posted an update 3 months, 3 weeks ago

    ลงพื้นที่ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ฟาร์มตัวอย่างในโครงการพระราชดำริ บ้านกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 11 มีนาคม 2565