• คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ posted an update 3 months, 3 weeks ago

    เข้าร่วมงาน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564