• คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์ posted an update 3 months, 3 weeks ago

    เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564