ครูแนะแนว
%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7