• 19-22 พฤศจิกายน 2562
    ร่วมงานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏบุรีรัมย์