• คคนางค์ ช่อชู posted an update 2 years, 8 months ago

    20 มิถุนายน 2562 รับการติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ขององคมนตรี พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ และลงพื้นที่ ณ บ้านโคกว่าน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์