• จิรวดี โยยรัมย์ posted an update 6 months ago

    ร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 16 ธ.ค. 2562