• จิรวดี โยยรัมย์ posted an update 6 months ago

    ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ NECTECH จ.ปทุมธานี ในวันที่ 31 ต.ค.2562