• เอกพล แสงศรี posted an update 2 years, 1 month ago

    ได้รับเชิญให้้เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมแนะแนวการทำ Portfolio โดยสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่จัดขึ้นนวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.-15.00 น. เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับผู้สนใจที่จะยื่น สมัครเข้าศึกษาต่อ ในสาขาวิชาการตลาด คระวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รอบที่1