• ปรัชญา ชุมแวงวาปี posted an update 8 months, 3 weeks ago

    กราบขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่เป็นประธานมาเปิดงาน sport science massage