• ปรัชญา ชุมแวงวาปี posted an update 6 months, 2 weeks ago

    กราบขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ที่เป็นประธานมาเปิดงาน sport science massage