• บรรพต วงศ์ทองเจริญ posted an update 2 years, 6 months ago

    พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ โดมเทศบาลรมย์บุรี