• ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา posted an update 2 years, 2 months ago

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยกัญชาทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลคูเมืองและเพ ลา เพลิน เพื่อผลักดันให้เกิด “บุรีรัมย์โมเดล”