• ดร.อรุณรัศมี แสงศิลา posted an update 2 years, 2 months ago

    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากร local trainer โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้สตวรรษที่ 21 วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จังหวัดนครราชสีมา