วางพวงมาลา 7 กันยายน 2562
%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b2-7-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%99-2562