ตักบาตรสาขาวิชาฟิสกส์วันพุธ
%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%a7