ตัวแทนสาขาวิชาฟิสกส์ประชุมประกันคุณภาพการศึกษา 9 สิงหาคม 2562
%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3