1. Home
  2. Docs
  3. Page 146

Docs Directory

 Has attachment ชื่อเอกสาร Author สร้างเมื่อ แก้ไขล่าสุด
แบบฝึกหัดปฏิกิริยาอิเล็กโทรฟิลิกของเบนซีนที่มีหมู่แทนที่ 1 หมู่ ปฎิมา จันทร์นวล 22 มีนาคม 2020 7 ตุลาคม 2023
แบบฝึกหัดการเรียกชื่อสารประกอบแอโรแมติกเฮทเทอโรไซคลิก
ปฎิมา จันทร์นวล 2 กุมภาพันธ์ 2022 7 ตุลาคม 2023
แบบฝึกหัดการเรียกชื่อสารประกอบแอโรแมติก ปฎิมา จันทร์นวล 12 กันยายน 2021 7 ตุลาคม 2023
แบบฝึกหัดการเขียนโครงสร้างสารประกอบแอโรแมติก ปฎิมา จันทร์นวล 12 กันยายน 2021 7 ตุลาคม 2023
แบบฝึกหัดการเรียกชื่อเบนซีนที่มีหมู่แทนที่ 1 หมู่ ปฎิมา จันทร์นวล 16 มีนาคม 2022 7 ตุลาคม 2023
แบบฝึกหัดการเรียกชื่อสารประกอบเฮทเทอโรไซคลิก ปฎิมา จันทร์นวล 16 มีนาคม 2022 7 ตุลาคม 2023
แสดงสมการต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ ปฎิมา จันทร์นวล 16 มีนาคม 2022 7 ตุลาคม 2023
แสดงรีเอเจนต์ของสมการการเตรียมสารต่อไปนี้
ปฎิมา จันทร์นวล 2 กุมภาพันธ์ 2022 7 ตุลาคม 2023
บทที่ 1 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เก่ง จันทร์นวล 22 มีนาคม 2020 7 ตุลาคม 2023
บทที่ 3 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เก่ง จันทร์นวล 22 มีนาคม 2020 7 ตุลาคม 2023

There are no docs for this view.

Viewing 1451-1460 of 1562 docs