1. Home
  2. Docs
  3. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ของโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ของโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ของโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง