กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทำบุญ ไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ สาขาภูมิสารสนเทศ  ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ (อาคาร 22 ชั้น 2)

ความคิดเห็น