7 มิย 67 ร่วมประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 ชั้น 15 ในนามตัวแทนสำนักงานบริการวิชาการ

ความคิดเห็น