วันวิสาขบูชา ร่วมฟังเทศน์ นั่งสมาธิ และเวียนเทียน

พุธที่ 22 พฤษภาคม 2567  เวลา 18.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น