🙏🏼พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
ประจำปีการศึกษา 2567
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567

ความคิดเห็น