เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น