ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธี อัญเชิญตราพระราชลัญจกร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดการดังนี้

 

 

ความคิดเห็น