วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีรัมย์

ความคิดเห็น