วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 อาคาร 19 เป็นกิจกรรมที่คณาจารย์ได้พบปะ พูดคุยกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้แนวทาง วิธีการปฏิบัติในสาขาวิชา อีกทั้งมีการสานสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรมระหว่างพี่น้อง

ความคิดเห็น