ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นำโดย ผู้บริหารคณะ และอาจารย์คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2567
กิจกรรมที่ 1 เวลา 07.00-08.20 น. ทำบุญตักบาตรคณะครุศาสตร์ “ก้าวแรกนักศึกษาใหม่ รวมใจบ้านครุศาสตร์” ปีการศึกษา 2567
กิจกรรมที่ 2 เวลา 09.00-12.00 น. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567 “เปิดหัวใจนักศึกษาใหม่ สู่ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้”
กิจกรรมที่ 3 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. “ตุ้มพี่ โฮมน้อง เพื่อนพ้องครุศาสตร์”
โดยมีกิจกรรมดังนี้
– ลอดซุ้มไม้เรียว
– ร่วมขับร้องเพลงประจำสถาบัน (บ้านครุศาสตร์ / มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์/ อาศิรวาทราชภัฏ)
– พิธีบายศรีสู่ขวัญ “รับขวัญกล้วยไม้ช่อใหม่”
– พิธีมอบริสแบนด์คณะครุศาสตร์ โดย ผู้บริหาร และคณาจารย์
– กล่าวปิดกิจกรรม และให้โอวาท โดย อาจารย์ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– บูมคณะและบูมมหาวิทยาลัย โดย นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (รหัส 66)
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติประธานในพิธี
ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
#บ้านครุศาสตร์ #คณะครุศาสตร์

ความคิดเห็น