วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมศิวาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในกิจกรรมมีการแนะนำคณาจารย์ เสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร แนวทางการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น