วิทยากรบรรยาย “การการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567” จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสนธยาไกรรณภูมิ อาคาร 24 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น