งานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำทีมคณะบุคลากรมหาวิทยาลัย

เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง 💡

โดยให้ความสนใจ และสนุกสนาน ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านพลังงานของศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นอย่างมาก 🥳

 ร่วมทำภารกิจไปกับเหล่าฮีโร่ประจำศูนย์การเรียนรู้ต้าง ๆ ของ กฟผ.

รู้จักกับการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงและพลังงานประเภทต่าง ๆ

ตั้งแต่การผลิต ส่งจ่ายไฟฟ้า และระบบส่งไฟฟ้า

เพื่อให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืน

จัดโดยงานอนุรักษ์พลังงาน

ณ วันที่ 9 พ.ค. 67

 

ความคิดเห็น