ร่วมสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย และสงกรานต์
ในกิจกรรม “อนุรักษ์สืบสาน สงกรานต์ครุศาสตร์”
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567
เวลา 15.00-16.00 น.
ณ บริเวณสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 

ความคิดเห็น