พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมพุทรรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น