‼️[ประกาศสำคัญ]‼️
เนื่องจาก LINE Official Account ของศูนย์วิทยบริการ ปิดปรับปรุงระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้ฟีเจอร์ Chat และ LINE OA Call ไม่สามารถใช้งานได้⚠️
———————————————-
🔴ทางศูนย์วิทยบริการ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง🙏🙏🙏

ความคิดเห็น