ประชุมชี้แจง ความเข้าใจคณะทำงาน ของการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมฉลองพระราชดำริ อพสธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

วันที่ 29 มีนาคม 2567

ความคิดเห็น