20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เข้าร่วมโครงการ การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาการจัดการ ที่ห้องประชุมสนธยาไกรรณภูมิ อาคาร 24 ชั้น 2 ❣ขอบคุณวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ นิตยกมลพันธุ์ รองบรรณาธิการวารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชภัฏบุรีรัมย์ ❣ขอบคุณคณะวิทยาการจัดการที่จัดโครงการดีๆค่ะ

ความคิดเห็น