10 สัปดาห์ ในการลงพื้นที่โครงการยุทธศาสตร์การทำปลาแดดเดียว และน้ำพริก บ้านแคนทะเล ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ โดยลง 7 สัปดาห์ติดต่อกันต่อเนื่องแบบรัว ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน อาหารในพื้นที่อร่อยทุกอย่าง น้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว ชิมทุกสูตรที่ผลิต

ความคิดเห็น