ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566

ความคิดเห็น